23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Бизнис-настани

25.01.2018 - 25.01.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ


Еднодневен семинар:

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ                                           Управување со посебни категории компаниски ризици
                                                - Управување со финансискиот ризик; 
                                                - Управување со маркетиншкиот ризик; 
                                                - Управување со безбедносниот ризик во компанијата;
                                                - Квантитативни и квалитативни методи за пресметка  на ризиците.


25.01.2018 година (четврток)
9:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат


        Стопанската комора на Македонија во изминатите 4 години во континуитет организираше семинари за совладување на техниките и методите на ‘Risk management’, a согласно барањата во законската регулатива на Република Македонија, (Закон за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“, бр. 188/2013); Законот за заштита и спасување („Службен весник  на РМ“,  бр. 93/1212) и Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на РМ“, бр.  53 од 11.04.2013) и други).

        Нашето анализирање на бизнис секторот покажува дека компаниите во Република Македонија се соочуваат со поедини тешкотии при дизајнирање на сопствен, рационален и ефективен - одржлив систем за управување со ризикот како дел од компанискиот менаџмент систем и интегриран сегмент во системот за управување со квалитет.

        Водејќи се од ова, Стопанската комора организира:
       
        Еднодневен семинар на тема „МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИКОТ И  ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ“.
        Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени и разработени повеќе категории прашања во врска со управувањето со ризик односно, начините на кој компанискиот персонал врши идентификација, проценка и степенување по важност на ризиците, проследено со координирана и економски одржлива примена на превентивно - заштитни ресурси за да се минимизира, надгледува и контролира веројатноста и/или влијанието на негативните настани.

Цели на семинарот:

         Предавачот со презентирање на модели, методи и стандарди (International standard IEC/ISO 31010; и AS/NZS 4360:2004 - Risk management) за управување со ризикот, како и со конкретни примери за успешно имплементирани менаџмент алатки за управување со ризикот во Р. Македонија и анализа на успешни практики во изминатиов период непосредно и апликативно ќе ги запознае учесниците на семинарот со начинот на користење на оваа управувачка алатка (Risk management).
Акцент ќе биде ставен на воспоставувањето внатрешна организација, како дел од постојната систематизација, неопходна за започнување/функционирање на процесот на управување со ризикот.

Програма:
 
1. Адаптација на концепт за управување со ризикот за средните и големите компании во Република Македонија;
2. Принципи на управување со ризикот;
3. Фази во процесот на управување со ризици:
   3.1. Прва фаза - Воспоставување рамка (контекст);
   3.2. Втора фаза - Идентификација на ризиците;
   3.3. Трета фаза - Анализа (проценка) на ризикот;
   3.4. Четврта фаза - Евалуација на ризиците (оценување/индексирање);
   3.5. Петта фаза - Третман на ризикот;
4.Регистар на ризик (аналитичка обработка на базите на податоци):
   4.1. Основни правила и начела за изработката на компанискиот риск
          регистер;        
5. Анализа на примери од пракса во компаниите:
   5.1. Процена на актуелни и проблематични категории ризици во РМ;
6. Ризикот во стандардите за управување со квалитет;
7. Документирање, администрирање и дистрибуција на резултатите од risk management процесот.


Предавач:
д-р Зоран Доревски консултант за безбедност.Краен рок за пријавување: 22 јануари 2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права