22.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-EEН „ ARCH 2017“ (ГРАДЕЖEН СЕКТОР) на 22 септември 2017 година, во Прага, Република Чешка

25.09.2017 (Форум)
„Регулатива за работните односи и пазарот на труд во компаниите кои се занимаваат со интелектуални дејности“

26.09.2017 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА

26.09.2017 (Форум)
"Регулатива на работните односи и пазарот на труд во ИКТ секторот"

27.09.2017 (Саем)
МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И АГРОИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ „ПРИШТИНА 2017“- 27-30.9.2017

27.09.2017 (Бизнис средби)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING 2017 “

28.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ – 28-29 септември 2017 Тирана, Албанија

28.09.2017 (Семинар)
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

28.09.2017 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

29.09.2017 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

03.10.2017 (Семинар)
Успешно подготвување електронски понуди, користење на ЕСЈН-алатки и модули

03.10.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ

04.10.2017 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ СО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ

10.10.2017 (Семинар)
Забрзаните постапки (постапки за порамнување и спогодување) согласно Закон за прекршоците и улогата на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

16.10.2017 (Конференција)
„Втора хрватска конференција за проценка на ризик и безбедност на храната“- 16-17.10.2017 Осиек, Р.Хрватска

18.10.2017 (Семинар)
ПРЕДНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ СО ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРЕНОТО

18.10.2017 (Семинар)
КРЕИРАЊЕ НА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ВАЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВОЈ

22.10.2017 (Конференција)
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

20.04.2017


Актуелно  

ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ИНДУСТРИЈАТА ОДРЖАА ТРЕТА ПО РЕД РАСПРАВА ПО ПРЕДЛОГ-РЕГУЛАТИВАТА ЗА ИНДУСТРИСКИ ЕМИСИИ


Согласно договореното на претходниот состанокот на тема: Регулативата за индустриските емисии, во рамките на Здружението на металургијата при Стопанската комора на Македонија денес се одржа трета по ред работна средба на којашто  се разгледуваа предлозите и сугестиите доставени од страна на претставниците на индустријата и на другите засегнати страни по оваа значајна регулатива.

 

Состанокот е одржан во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на Твининг-проектот којшто го спроведува Министерството со цел зајакнување на капацитети на централно и на локално ниво за спроведување на Директивата за индустриски емисии во Македонија, преку подготовка на  примарна и секундарна законска регулатива  за индустриските емисии.

На состанокот покрај  претставници на индустријата на основни метали и на други индустриски капацитети засегнати со предметната проблематика, учествуваа и претставници на Министерството за животна средина и просторно планирање, постојаниот советник во Твининг-проектот „Конрад Клеменс“, претставник на бугарското Министерство за екологија, како и претставници на невладини организации од областа на животната средина.

Презентацијата којашто ја даде ескпертот за животна средина од Р. Бугарија, Бојкло Малинов ги содржеше и одговорите на дел од отворените прашања, како и коментарите коишто претставниците на индустријата ги дадоа во изминатите две недели по однос на понудените законски решенија за контрола на индустриските емисии.

Повторно беа актуелизирани и беше побаран одговор на дел од прашањата поврзани со најдобрите достапни технологии, усогласеноста на Законот со Националниот план за емисии, еднаквиот однос на законските решенија во однос на сите индустриски инсталации што не е актуелна пракса, а едно од суштестевните прашања се однесува на транзициониот период. Имено, новиот Закон за индустриски емисии треба да се донесе во 2018 година, а да се применува после 2 години од донесувањето. Транзиционен период во ЕУ за имплементација на новата Директива е 4 години. Со оглед на фактот дека голем дел од индустријата Интегрираните еколошки дозволи ги има добиено во 2014 година, односно 2015 година, како и на актуелната економска состојба во стопанството во РМ, беше укажано на кусиот транзиционен период со јасно барање, односно роковите за приспособување кон барањата од новата регулатива да бидат поголеми од 4 години, бидејќи РМ не е земја-членка на ЕУ.

Имајќи го предвид значењето на регулативата, чијашто примена бара значителни инвестициони вложувања, претставниците на индустријата ќе го следат Законот за индустриски емсии во сите фази од неговото донесување, давајќи свои предлози и сугестии за негова практична примена во реалниот сектор.

Зорица Мешкова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права