Regjistri i ndërmarrjeve

Të nderuar vizitorë të web-portalit të Odës ekonomike të Maqedonisë

Ju informojmë që informacionet në këtë faqe janë të qasshëm vetëm nëse jeni parapagues i shërbimi të caktuar ose biznes-pakos në web-portalin.

Më shumë informacione për mënyrën dhe çmimet e shërbimeve të cilat i ofron Oda përmes web-portalit janë të dhëna në faqen për Biznes-pako.

Si kompani-anëtare e Odës,dhe me mundësinë për paralajmërim në web-portalin,fitoni mundësinë vetë të zgjedhni cilin lloj të shërbimit dëshironi të shrytëzoni.Nëse nuk jeni ndërmarrje-anëtare e Odës ekonomike të Maqedonisë mund të bëheni anëtar në adresën vijuse. Ju Falenderojm për interesimin dhe shpresojmë që do t’i plotësojmë kërkesat e Juaja.СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА СЕКОЈДНЕВНО ГО ЗГОЛЕМУВА СВОЕТО ЧЛЕНСТВО

under construction


Gjatë muajit i kaluar nuk ka anëtar të ri të regjistruar të Odës Ekonomike


Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Biljana Peeva-Gjuric
tel: ++ 389 2 3244034
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: biljana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara