Klubi për bashkëpunim me vendet nga MAGREB & Lindjen e Mesme

Klubi i firmave për bashkëpunim me vendet nga Lindja e Mesme dhe Magrebit

Ne Oden Ekonomike te Maqedonise, me 13 shtator 2005, u themelua Klubi i firmave per bashkepunim me venet nga Lindja e Aferme dhe Magrebit (Jordania, Palestina, Libani, Siria, Iraku, Irani, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arape, Katari, Bahrejn, Arabia Saudite, Egjipti, Libia, Tunisi, Algjeri dhe Maroku) me qellim te revitalizimit te lidhjeve ekonomike me keto vende. Klubi duhet t’i jep mbeshtetje formave permes informimit te ndersjelle dhe promovimin, vendosjen e bashkepunimit te odave dhe bashkepunimi me asociacionet tjera afariste, para se gjithash Qeveria e Republikes se Maqedonise me inicimin e aktiviteteve per krijimin e ambientit nxites per bashkepunim.

Per rendesine e tregut te Lindjes se Aferme flasin te dhenat se ne Emiratet rritja vjetore levize deri 24% nga bruto prodhimi nacional; ne Kuvajt ne 10-15 vitetet e ardhshme planifikohen investime ne vlere prej 250 miliarde US dollare; ne Katar ne 6 vitet e ardhshme planifikohen investime ne vlere prej 60 miliarde US dollare; per 12 muaj Iraku do te jete i hapur per bashkepunim te drejtperdrejte, ndersa ne Libi, qe vitin e kaluar ishte nen sanksione, eshte projekti aktuale “Lumi i jetes” – rrejti per furnizim me uje i gjate 3000 km. Me kete flitet per mundesi te reja per qasje te firmave tona, per te cilat, edhe pse mungojne me shume se nje dekade e gjysme nga rajoni, akoma ekziston kujtimi per rejtingun e mire afarist.

Tregjet ne Emiratet edhe ne vendet fqinje kerkojne standard te larte te operacioneve afariste, prodhime dhe sherbime te standardizuara, eshte prezent konkurrenca jashtezakonisht e ashper pasiqe ne kete treg jane prezent prodhime, biznese dhe fuqi pune nga gjithe bota. Ky treg punon permes certifikates te prodhimeve dhe referencat per punen e firmave, hapja e kompanive te perbashketa dhe/ose permes agjenteve te cilet jane shtetas te dyfishte. Firmave maqedonase edhe nga ky aspekt do t’u nevojitet mbeshtetje.

Kompanite deri te Oda te parashtrojne informata per projekte per te cilat jane interesuar te gjenden investues te jashtem, me qellim modernizimi dhe pervetesimi i prodhimeve te reja, si dhe kushtet nen te cilat kane dhene pelqim per realizimin e atyre projekteve; te dorezojne propozim-projekte si pjese e prodhimeve te tyre, programe per te cilat jane te interesuar te realizohen ne tregjet e shteteve nga rajoni ne parimin e know how; te dorezojne informata per prodhimet e tyre per te cilat kane pozita te tregut ne rajon per shkak te kontrollimit te rregullores ligjore domicinale per certifikaten e tyre.

Ne mbledhjen themeluese, tridhjete forma u anetaresuan ne Klub, por ai eshte i hapur edhe per anetaret e reja (anetaresim). Firmat te cilat jane te interesuara qe te inkuadrohen ne Klub mund t’i kontaktojne:

 Kryetari i Klubit te formave per bashkepunim me vendet nga Lindja e Aferme dhe Magrebit, Vasko Kojstojcinoski, 070 340869, vasko@tehnokom.com.mkKontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Stevo Serafimov
tel: (02) 3244000
fax:(02) 3244088
e-mail: ic@ic.mchamber.org.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara