05.09.2017 (Семинар)
РАСКИНУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НИШТОВНОСТ, ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ КОИ ГИ СЛЕДАТ ОВИЕ ИНСТИТУТИ

06.09.2017 (Семинар)
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИ - ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

12.09.2017 (Семинар)
Дводневен семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

14.09.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

18.09.2017 (Тренинг обука)
Дводневен тренинг: РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСТВО

19.09.2017 (Саем)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „FOOD ISTANBUL 2017“

20.09.2017 (Саем)
САЕМИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ЕНЕРГЕТИКА И ВОДИ- 20-24.09 БУДВА, ЦРНА ГОРА

20.09.2017 (Семинар)
Советување на тема:ПРАВНИ НОРМИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА КОИ НАЈЧЕСТО СЕ УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

22.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-EEН „ ARCH 2017“ (ГРАДЕЖEН СЕКТОР) на 22 септември 2017 година, во Прага, Република Чешка

26.09.2017 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА

27.09.2017 (Бизнис средби)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING 2017 “

28.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ – 28-29 септември 2017 Тирана, Албанија

28.09.2017 (Семинар)
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

28.09.2017 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

29.09.2017 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

02.10.2017 (Тренинг обука)
Тренинг-програма со WIFI:МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ-МЕНАЏМЕНТ ЗА ПРОМОЦИЈА И НАСТАП НА АВСТРИСКИОТ ПАЗАР

03.10.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ

04.10.2017 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ СО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

31.07.2017


Актуелно  

УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ И РЕЛЕВАНТНИТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗА РАЗВОЈ НА СООБРАЌАЈНАТА КУЛТУРА КАЈ ВОЗАЧИТЕ


На 28 јули 2017 година, во Стопанската комора на Македонија се одржа работна средба на компаниите-членки на Здружението на осигурување при Стопанската комора на Македонија и г-ѓа Лилјана Шеќеринска, виш специјалист за транспорт при Светската банка во Република Македонија.

Пред присутните г-ѓа Шекеринска ги презентираше целите на Светската банка за зголемување на безбедноста на патиштата во Република Македонија и токму во таа насока беше презентирана иницијативата за изработка на структура за управување со безбедноста на патиштата во Македонија која ќе биде во согласност со најдобрите практики за воведување на систем за безбедност. Целта на таквиот систем е да обезбеди систематски, мултисекторски и резултатски ориентиран пристап насочен кон безбедноста на патиштата, кој ќе помогне да се повратат негативните трендови во безбедноста на патиштата, а со цел намалување на бројот на жртви во сообраќајните незгоди до 2020 година до просечниот број на жртви во европските земји – нагласи г-ѓа Шекеринска.

Од страна на претставниците на осигурителниот сектор беше презентирана ситуацијата на пазарот алудирајќи на фактот дека и досегашните инвестиции во инфраструктурата не придонеле бројот на незгоди и на жртви да биде намален, а просечната старост на возилата од 15 години само по себе говори за состојбата на пазарот која ја карактеризира стариот возен парк. Од страна на г-ѓа Весна Ѓорчева, потпретседател на Здружението на осигурување при Стопанската комора на Македонија беше додадено  дека соработката со релевантните институции е од особена важност за да се допринесе за подигање на свеста на сите учесници во сообраќајот преку кампањи од едукативно-информативен карактер земајќи ги во предвид фактите дека младите возачи се најмногу застапени во сообраќајните прекршоци и користењето на мобилните телефони како главен чинител во многу сообраќајни незгоди. Исто така беше нагласено дека како во рамки на Здружението на осигурување, така и индивидуално од страна на осигурителните компании се превземаат и поддржуваат активности кои имаат едукативен карактер.

Од Здружението беше презентирано дека на годишно ниво, од неосигураните и нерегистрирани возила настанува штета од 2 милиони евра,  истата паѓа на товар на осигурителните компании и оттука се бара поголема вклученост на сите чинители со цел унапредување на интегрираниот централен систем и поголема ажурност на податоците.

На состанокот се заклучи дека е потребно постојано унапредување на соработката како помеѓу осигурителните компании, така и со релевантните министерства  како би се развила сообраќајната култура кај возачите, а со тоа би се обезбедило приближување до европските параметри за безбедност при сообраќајот.

Михајло Донев 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права