ПОРАКА ОД ... Бранко Азески, претседател 
на Стопанска комора на Македонија
В М Р Е Ж У В А Њ Е:
КОСТАЛ – НАДЕЖ ЗА ОХРИЃАНИ,
ВИКТОР МИЗО – МАКЕДОНСКИ БИЗНИС ЛИДЕР

Серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Австрија, Србија, Германија, Бугарија, Грција, Италија, Турција, Романија, Унгарија

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ
Семинар, 29.01.2020
7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА
Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Семинар, 07.02.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)
Семинар, 12.02.2020
МАРКЕТИНГ НИЗ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ - МАРКЕТИНГ ПРИСТАПИ СО КОРИСТЕЊЕ НА SEO ЗА МАЛ БИЗНИС (LINKEDIN, INSTAGRAM)
Семинар, 17.02.2020
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОВРЕДИ НА ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТНИОТ ОДНОС
Семинар, 19.02.2020
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 21.02.2020
ОСНОВИ НА E-MAIL МАРКЕТИНГ
Семинар, 24.02.2020
КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА
Семинар, 28.02.2020
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција
Фото Галерија

ДЕНЕШНИТЕ УЧЕНИЦИ ГИ ПОДГОТВУВАМЕ ЗА УТРЕШНА РАБОТА
СО РАЗМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ДО ПОДОБРИ УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИТЕ
ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЌЕ ИМААТ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЗ БИЗНИСОТ
СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ГО ПРЕЗЕДЕ КОРМИЛОТО НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО НАЈГОЛЕМА КОРИСТ ОД КОСОВСКАТА ТАКСА НА СРПСКИОТ УВОЗ
ПОТРЕБНИ СЕ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НЕМЕТАЛИТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИПАРД ВО БИТОЛА
ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЦАРИНАТА - 26 ЈАНУАРИ
РЕАЛИЗИРАНА РАБОТНА СРЕДБА ВО ВРСКА СО ПРИМЕНАТА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ФИРМИТЕ МОЖНОСТ ЗА НИВНО УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ
СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА СРЕДБА СО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БИЗНИС
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА
ЛИДЕРОТ НА СДСМ НА РАБОТНА СРЕДБА СО БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА ВО БИТОЛА
Потпишан договор за изградба на првите два километра од автопатот Скопје-Блаце
МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И МАРОКО
СЕГА СЕ 5 ОТСТО ЗА КРЕДИТИ И 1,28 ОТСТВО ЗА ЗАШТЕДИ - КАМАТИТЕ ЌЕ ПАЃААТ И ПОНАТАМУ
ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕИСПРАВНИТЕ ЛИФТОВИ ШТО СЕ ВО ФУНКЦИЈА!
ПРЕКУ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА ВО ИНТЕРЕС НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И РАЗВОЈ
Народна банка: Камaтната стапка се намалува на 2 отсто
Видео Галерија

27.01.2020
ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЌЕ ИМААТ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЗ БИЗНИСОТ
20.01.2020
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА
17.01.2020
ЛИДЕРОТ НА СДСМ НА РАБОТНА СРЕДБА СО БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
13.01.2020
УПИСНАТА ПОЛИТИКА – ФАКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СТРУЧНИ КАДРИ ЗА СТОПАНСТВОТО