ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Композиција", Петар Мазев
"Мртва природа (котле и аван)", Петар Попчев
"Каменоресци", Вангел Коџоман
"Мементо на стариот охридски чун", Павле Георгиевски - Зуфа
"Мртва природа (мандолина и лубеница)", Гоце Божурски
"Композиција", Драгутин Аврамовски Гуте
"Мртва природа (со лубеница и лимон)", Гоце Божурски
"Композиција 140295", Данчо Ордев
"Мртва природа (Ваза со цвеќе)", З. Костовски
"Пејзаж", Миливоје Новаковиќ - Кањош

➢ Видео вести
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ ОД ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
ЕКОНОМИЈАТА И ПРЕДВИДЛИВОСТА ВО ФОКУСОТ НА НОВАТА ВЛАДА

➢  Аудио вести Интервју Зоран Јовановски, МакедонскоРадио1


Во соработка со медиумите