Бизнис-настани

19.11.2018 - 19.11.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 4, 5-ти кат,  Македонија

Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци


Еднодневен семинар:

Договор за вработување,  договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите  за вработување домашни лица и странци, отказ на договорот за вработување, разлики помеѓу отказ на договорот за вработување од страна на работодавачот и од страна на работникот, влијание на одлуката за отстранување од работа на работникот врз одлуката за отказ на договорот за вработување на работникот, разлики помеѓу отказ на договорот за вработување поради повреда на работниот ред и дисциплина и отказ на договорот за вработување од деловни причини, права на работниците предвидени со колективните договори во  случај на отказ на договорот за вработување од деловни причини, постапување на овластениот инспектор за труд во случаи на отказ на договорот за вработување поради повреда на работниот ред и дисциплина, постапување на овластениот инспектор за труд во случаи на отказ на договорот за вработување од
деловни причини

19.11.2018 година (понеделник)
10:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Стопанската комора на Македонија, на 19 ноември 2018 година, во просториите на Комората, организира еднодневен семинар на тема: Договор за вработување,  договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите  за вработување домашни лица и странци, отказ на договорот за вработување, разлики помеѓу отказ на договорот за вработување од страна на работодавачот и од страна на работникот, влијание на одлуката за отстранување од работа на работникот врз одлуката за отказ на договорот за вработување на работникот, разлики помеѓу отказ на договорот за вработување поради повреда на работниот ред и дисциплина и отказ на договорот за вработување од деловни причини, права на работниците предвидени со колективните договори во  случај на отказ на договорот за вработување од деловни причини, постапување на овластениот инспектор за труд во случаи на отказ на договорот за вработување поради повреда на работниот ред и дисциплина, постапување на овластениот инспектор за труд во случаи на отказ на договорот за вработување од деловни причини

  Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти поврзани со темата. Воедно, ќе се направи обид за расчистување на одредени дилеми кои се јавуваат во праксата, поврзани со предметната проблематика.

ПРОГРАМА:

1. Договор за вработување и разлики во истиот склучен помеѓу домашно лице и
   странец:
-  Договор за вработување;
-  Договор за вработување на странци; 
-  Разлики помеѓу договорите за вработување на домашни лица и странци.

2. Отказ на договорот за вработување:
- Разлики помеѓу отказ на договорот за вработување од страна на работодавачот 
  и од страна на работникот;
- Влијание на одлуката за отстранување од работа на работникот врз одлуката за 
  отказ на договорот за вработување на работникот.

3. Отказ на договорот за вработување од деловни причини:
-  Разлики помеѓу отказ на договорот за вработување поради повреда на 
   работниот ред и дисциплина и отказ на договорот за вработување од деловни 
   причини;
- Права на работниците предвидени со колективните договори во  случај на 
  отказ на договорот за вработување од деловни причини.

4. Постапување на овластениот инспектор за труд во случаи на отказ на договор
    за вработување поради повреда на работниот ред и дисциплина и во случаи на
    отказ на договорот за вработување од деловни причини.

Предавачи:

- д-р Лазар Јовевски, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје;                                
- м-р Бојана Велковска, судија во Основен суд Скопје  II - Скопје и
- Злате Стојановски, раководител на Одделението за работни односи при Државниот  инспекторат за труд.

За сите учесници на семинарот обезбедено е:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 14.11.2018 година

 


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права