24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

26.10.2017 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.10.2017 (Семинар)
СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИСКУСТВА И СУДСКА ПРАКСА ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРЕКРШОЦИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Тренинг обука)
СО НАПРЕДНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ СО КЛИЕНТИТЕ, СОРАБОТНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ, Прага, Р.Чешка

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

02.11.2017 (Тренинг обука)
„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“

02.11.2017 (Семинар)
НАПРЕДЕН EXCEL – КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD

02.11.2017 (Семинар)
Тренинг-обука: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА

02.11.2017 (Саем)
„Match4Industry Business Matching Event“ - 2-3.11.2017, Коџаели, Република Турција

02.11.2017 (Конференција)
Конференција на тема: „Предизвиците на патот кон Европската Унија“-2-3.11.2017 Будва, Црна Гора

06.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Бизнис-настани

23.02.2017 - 23.02.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат,  Македонија

УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ


 

Целта на семинарите е запознавање на заинтересираните страни со утврдувањето и наплатата на локалните даноци, такси и други надоместоци согласно Законот за даноците на имот.
Интересна група за семинарот се директорите/раководителите на финансиско-сметководствените сектори во компаниите, вработените во компаниите задолжени за финансиско работење и други заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на советувањето.
Согласно барањата на компаниите за бесплатните семинари на тема: УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ, Ве информираме дека истите ќе се одржат покрај во Скопје и во Регионалните комори со седиште во  Велес и Штип според долу наведените датуми од табелата:

 

Датум на одржување

Час и место на одржување

 Предавачи

23 февруари 2017 година (четврток)10:00-14:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат
- Ивана Каранфилска
- м-р Александар Георгиевски
2 март 2017 година (четврток)10:30-14:00 часот
Регионална комора со седиште во Велес
(поранешно Радио Велес)
- Ивана Каранфилска
- м-р Александар Георгиевски
 9 март 2017 година (четврток)

10:30-14:00 часот
Работен клуб на Центар за вработување Штип

- Ивана Каранфилска
- м-р Александар Георгиевски

ПРОГРАМА:

I. АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ
   - Предмет на одданочување - недвижен имот;
   - Даночен обврзник;
   - Даночна основа;
   - Даночни стапки;
   - Настанување на даночната обврска;
   - Даночни ослободувања.

II. АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК
   - Предмет на одданочување - недвижен и подвижен имот,  хартии од вредност, удели  и готови пари;
   - Даночен обврзик;
   - Даночна основа;
   - Даночни стапки;
   - Настанување на даночната обврска;
   - Даночни ослободувања.

III. ЈАВНИ ПРИХОДИ
   - Општо за јавните приходи, нивната основна функција и облици;
   - Структура на приходите и нивна класификација;
   - Законски и подзаконски основи за прибирање на приходите во ЕЛС.

IV. ФИСКАЛНИТЕ ПРИХОДИ КАКО ОСНОВЕН ИЗВОР НА ПРИХОДИ ВО ЕДИНИЦИТЕ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
    - Локални даноци;
    - Локални такси;
    - Локални надоместоци;
    - Приходи од сопственост;
    - Приходи од персонален данок на доход и ДДВ;

V. ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ
    - Данок на имот;
    - Данок на наследство и подарок;
    - Данок на промет на недвижности.

VI. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ
    - Основни принципи во постапката на утврдување на данок/такса;
    - Рокови за утврдување на локалните даноци;
    - Рокови за редовна наплата на даноците/таксите.

VII. ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ /ТАКСИТЕ
   - Постапка за спроведување на присилна наплата на даноците/таксите;
   - Практични примери за присилна наплата на даноците/таксите.

Предавачи:

1.Ивана Каранфилска, дипломиран правник, - Соработник во одделение за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности, наследство и подарок во Град Скопје - Сектор за финасиски прашања;

2. Александар Георгиевски, магистер по економски науки на тезата: „Управување со приходите и расходите во единиците на локалната самоуправа“;
   - советник за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци во Секторот за финансиски прашања на Град Скопје;
   - овластен проценувач во областа на недвижен имот;
   - овластување за отуѓување и давање под закуп градежно земјиште во сопственост на Р. Македонија;
   - координатор на проценувачи во Град Скопје и директен учесник во постапката на проценка на пазарната вредност на недвижен имот.

Контакт:
  Елизабета А.Ефтимова
  Тел:02 32 44 074                                     
  Е-маил:beti@mchamber.mk                 

                                                                                                                  
  Со цел планирање на бројот на учесниците заради навремено и професионално организирање на семинарите, пријавувањето на учесниците е задолжително.
Во прилог: Агенда и Пријавен лист


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт: Стево Серафимов
Тел: (02) 3244000 Факс:(02) 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: ic@ic.mchamber.org.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права