15.11.2018 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема:Попис и усогласување на состојбите со осврт на срамнување на сметководствената со фактичката состојба на средствата и изворите и преглед на даночниот третман

15.11.2018 (Семинар)
МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ И ФОРУМ СО КОМПАНИИ ОД АГРОСЕКТОРОТ ОД БУГАРИЈА

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

10.08.2018


Актуелно  

АЗЕСКИ ВО ПОСЕТА НА ЕДНА ОД НАЈУСПЕШНИТЕ КОМПАНИИ ВО ОХРИД – „АНДРОС“ ПРИМЕР ЗА РАСТ И РАЗВОЈ НА РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КАПАЦИТЕТИ


Претседателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, реализираше работна посета на една од најуспешните компании во Охрид. „Андрос“ е пример за развојна компанија која своето портфолио со текот на годините го диверзифицира во различни индустрии, притоа обезбедувајќи постојан раст на производната понуда.

Претседателот Азески, заедно со сопствениците на компанијата ги посети  неколкуте производствени капацитети во Охрид. - Она што треба да се истакне е вистинската заложба на менаџментот кој се стреми кон постојано усовршување на работните процеси и зголемената доза претприемачки капацитети. Овие квалитети водат кон диверзификација на производството и индустриските гранки во кои работат. Компанијата во своето портфолио брои активности во металната, хемиската и електроиндустријата.

„Андросфарм“ - Охрид е компанија која ги бележи своите почетоци уште во 1997 година.  Денес е еден од најголемите капацитети на Балканот за производство на производи од областа на куќна хемија и козметика.

Во производството се искористени знаењето и технологијата од германските фирми „Когнис“, „Кларијант“ и „Дром“, а сите суровини во производствениот процес се од строго контролирано западноевропско потекло и одговараат на европските стандарди за заштита на човекот и природата.

 

Во последниве години „Андросфарм“ е во постојана инвестициска активност во производните капацитети и има континуирано проширување на продажбата,  примарно во соседните земји, но и пошироко. Зголемувањето на побарувачката низ годините е потврда за високиот квалитет и безбедноста на производите.

Освен производствениот капацитет во хемиската индустрија, компанијата во Охрид  ја има во сопственост и фабриката „Братство“. Нејзините почетоци се во далечната 1949 година, по што следат години на раст и развој под името „Братство" - Охрид. Денес, тоа е компанија која на пазарот настапува под трговското име „Братство Инокс" - Охрид, со нова, трансформирана, приватна структура на капиталот.

Процесот на производство во „Братство Инокс“ се одвива на простор од 4000 м2. Стратешка определба на компанијата е софистицираност и долготрајност на нејзините производи. Производите на „Братство Инокс“ се изработуваат од високо квалитетни репроматеријали од западноевропско потекло. „Братство Инокс“ - Охрид се вбројува во редот на најреномираните компании за изработка на садови за домаќинство.

Одделение за информирање 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права