13.03.2020, ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ НА БИЗНИС
ДАНОЦИ ВО ВРЕМЕ НА COVID-19
Анета Димовска, самостоен советникво Стопанската комора на МакедонијаВо актуелново време на COVID-19 (име на болеста предизвикана од корона вирусот), даноците стануваат екстремно важна категорија, поради две причини: од една страна првенствено од нив...
06.03.2020, ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ НА БИЗНИС
ФИСКАЛНИ И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ КРИТЕРИУМИ НА ЕУ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаМинистерството за финансии подготви Програма на економски реформи (ПЕР) за 2020-2022 година која ја прикажува среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и секторските стр...
03.03.2020, ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ НА БИЗНИС
ВЛЕЗИ - ВКЛУЧИ, ИЗЛЕЗИ - ИСКЛУЧИ
Во врска со енергетската ефикасност, на веб-страната на нашата Агенција за енергетика има совети кои на прв поглед делуваат познато. На пример, некои од советите се: „Кога ќе излезете од просторијата задолжително исклучете го светлото“ или „Не ја држ...
28.02.2020, ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ НА БИЗНИС
Два случаја на даноци и царини со глава во 2018 , а опашка во 2020
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДва настана би издвоила од областа на даноците и царинската политика од оваа недела, кои не се поврзани меѓу себе, но двата се врзани за 2018 година. Првиот се однесува на објават...
25.02.2020, ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ НА БИЗНИС
ГОЛА Е, А ЦЕЛА ЕВРОПА ЈА ОБЛЕКУВА
Облекувањето е карактеристика на речиси сите човекови општества, а денес облекувањето подразбира од следење на скапа висока мода преку традиционална облека, до поевтини и полесно достапни парчиња, во зависност од географската положба, економските усл...