20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

28.06.2018 (Семинар)
Предвиденост на надомест на штета во Законот за работни односи, видови надомест на штета, обврска на работодавачите за обезбедување безбедни услови за работа, покренување на прекршочна постапка против работодавач и постапка по жалба

03.07.2018 (Семинар)
ВОВЕД ВО ISO 37001:2017 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

05.07.2018 (Советување)
КРШЕЊЕТО НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА ИЛИ РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ОТКАЗ

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

13.02.2018


Актуелно  

Асоцијацијата за управување со посебни текови на отпад ќе организира прва конференција за резултатите и предизвиците од колективното управување со посебните текови на отпад


Со цел афирмирање на местото и улогата на системите за колективно постапување со посебните текови на отпад, во организација на Асоцијацијата за управување со посебни текови на отпад, во средината на март 2018 година, во Стопанската комора на Македонија ќе се организира Меѓународна конференција, беше договорено на денешната седница на Асоцијацијата. Преку афирмирање на  досегашните активности, на местото и улогата на колективните постапувачи со отпад од пакувања, од батерии и акумулатори и од електрична и електронска опрема, како и преку презентирање на системите на управување од страна на учесници од други земји, ќе се потврди дека овој модел на постапување со посебните текови на отпад дава најдобри резултати во постигнување на поставените национални цели. На конференцијата се планира да земат учество  претставници на реалниот сектор, лиценцирани постапувачи со овие видови отпад од земјата и од странство, на надлежните институции, како и на општините, на комуналните претпријатија и на другите чинители во процесот на управување со посебните текови на отпадот.

За остварување на поставените цели, Асоцијацијата ги разгледа можностите за организирање заедничка промотивна кампања за подигање на јавната свест на населението, како особено значаен сегмент во реализација на зацртаните цели  во управување со отпадот и зачувување на животната средина.

Во следниот период Асоцијацијата во континуитет ќе го следи донесувањето на рамковниот закон за отпад, како и на законите за посебните текови на отпад и со свои сугестии ќе помогне во дефинирање применливи решенија. Во скоро време членките ќе излезат со своја оценка и ќе дадат свое видување за реалноста за исполнување на националните цели до 2020 година.

Зорица Мешкова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права