Qendra për kualitet

Qendra për avancim të kualitetit në prodhim dhe shërbime

Ne baze te nevojes se ekonomise maqedonase nga permiresimi i kualitetit te prodhimit dhe sherbimeve gjate implementimit te standardeve nderkombetare,Oda ekonomike e Maqedonise ne vitin 2000  formoi qendren per menaxhim me kualitein ne prodhim dhe sherbim,e cila eshte ndihme profesionale e shtepise britaneze konslutative Bswate plc,qe trajnon konsultant per implementim te ISO 9001,kurse gjithashtu eshte edhe kontrollues udheheqes te cilet kryejne kontroll per shtepine certafikuese me renome BSI.

 

Qellimi kryesor ne punen e qendres per menaxhim  me kualitetin ne prodhim dhe sherbime eshte qe te japin sherbime per implementim te standardeve nderkombetare.Qendra ofron sherbime te shumta  per implementim te standardeve nderkombetar edhe ate:

 

1.         Implementim i ISO 9001;

2.         Implementim i HACCP;

3.         Implementim i ISO 14001;

4.         Implementim i ISO 22000.

 

 

 

 

Kontakt:

Emilija Todorovska

emilija@mchamber.mk

тel: 02/32 44 047

faks:02/32 44 088

 

Pero Avakumovski

pero@mchamber.mk

tel:     02/32 44 048

faks:  02/32 44 088

 

Fani Lazarova

fani.lazarova@mchamber.mk

тel:    02/32 44 050

faks:  02/32 44 088

 Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Emilija Todorovska
tel: ++ 389 2 3244047
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: emilija@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara