Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

13.09.2018


Актуелно  

БАРАЊЕ НА КОМОРИТЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА НАЈАВЕНАТА ДАНОЧНА РЕФОРМА


Четирите стопански комори бараат одложување на најавената даночна реформа за најмалку 5 години. Спроведеното истражување врз 546 компании и анализата на резултатите покажаа дека доколку прогресивното оданочување се реализира, во моментов би имало негативни последици врз целата бизнис заедница. Само преку суштествено и релевантно истражување, анализа на проблемите и бизнис условите во Р. Македонија може да се донесуваат закони и други правни акти кои имаат реална корист и се функционални за бизнис-средината.

По низа истражувања и организирање на 2 фокус групи беше изготвен Позициониот документ изработен и усогласен од страна на четирите стопански комори како став на бизнис заедницата по однос на најавените даночни промени. Документот е придружен и со изработената студија – Ефекти од политиката на рамни даноци во Република Македонија, која е земена за основа во процесот на дефинирање на доставениот Позиционен Документ.
 
Оваа активност е дел од Проектот  „Партнерство за подобра бизнис регулатива„ финансиран од страна на УСАИД а имплементиран од ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал во партнерство со четирите стопански комори.

Извор: http://www.biznisregulativa.mk/mk-MK/Pages/Find/27 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права