ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
Нов серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Бугарија, Грција, Србија, Италија, Австрија, Германија, Турција, Романија, Унгарија
Нови прописи ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Семинар, 18.10.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ
Семинар, 21.10.2019
ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС
Семинар, 22.10.2019
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА
Презентација, 22.10.2019
ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ
Конференција, 24.10.2019
СИНЕРГИЈАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА РЕГИОНОТ
Тренинг обука, 24.10.2019
ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги унапредите лидерските вештини и успешно да ги водите своите соработници? -
Семинар, 25.10.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ
Семинар, 28.10.2019
ДЕВЕТ НАЧИНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОПСТВЕН МОДЕЛ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСНИ СИТУАЦИИ НА РАБОТНО МЕСТО, ПРОМЕНА НА ПРИОРИТЕТИ И ШИРОК ОБЕМ ВО РАБОТЕЊЕТО „RESILIENCE MANAGEMENT 2019 – МЕТОДОЛОГИЈА“
Семинар, 29.10.2019
НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ
Семинар, 29.10.2019
ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРЕН АКТ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ
Семинар, 30.10.2019
ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 31.10.2019
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
Бизнис средби, 06.11.2019
Меѓународни деловни средби „Match4Industry“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Успешни приказни КАКО ДА СЕ ВРАТИ ЗАГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА ИСЕЛЕНИЦИ И ШТО ПРЕЗЕМА ДРЖАВАТА ПО ОВА ПРАШАЊЕ
Семинар, 18.10.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ
Семинар, 21.10.2019
ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС
Семинар, 22.10.2019
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА
Презентација, 22.10.2019
ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ
Конференција, 24.10.2019
СИНЕРГИЈАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА РЕГИОНОТ
Тренинг обука, 24.10.2019
ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги унапредите лидерските вештини и успешно да ги водите своите соработници? -
Семинар, 25.10.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ СУПСТАНЦИ
Семинар, 28.10.2019
ДЕВЕТ НАЧИНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОПСТВЕН МОДЕЛ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСНИ СИТУАЦИИ НА РАБОТНО МЕСТО, ПРОМЕНА НА ПРИОРИТЕТИ И ШИРОК ОБЕМ ВО РАБОТЕЊЕТО „RESILIENCE MANAGEMENT 2019 – МЕТОДОЛОГИЈА“
Семинар, 29.10.2019
НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ
Семинар, 29.10.2019
ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРЕН АКТ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ
Семинар, 30.10.2019
ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 31.10.2019
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
Бизнис средби, 06.11.2019
Меѓународни деловни средби „Match4Industry“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПРОГРАМ ...
Словенечката фирма „NGEN“ го инст ...
НЕДЕЛА НА СТРУЧНИ ВЕШТИНИ ...
МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА НА РАБОТОСПОС ...
ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ЗИЛЕ ВО ПОСЕТА НА С ...
ИНИЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ОД ДАНОКОТ НА Л ...
ПРОНАЈДИ ИНВЕСТИТОР ...
ПОЧНА СО РАБОТА ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА С ...
MЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНИ ВО ...
КОНСТИТУИРАНА ГРУПАЦИЈАТА НА ФИНА ...
НБ: Економската активност со ната ...
ПОТРЕБНИ СЕ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ...
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНО ...
ПОТРЕБАТА ОД СТРУЧЕН КАДАР ВО ТРГ ...
ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУ ...
МЕЃУНАРОДЕН ИНЖЕНЕРСКИ САЕМ ВО БР ...
18-ТИ СИМПОЗИУМ НА ДРУШТВОТО НА Г ...
ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ЕК ...
Балканот мириса на најубаво вино! ...
70 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ, ГРАДЕЖЕН ФАКУЛ ...
БИЗНИСОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА ЈА УНАПР ...
ЗАПОЧНА СО РАБОТА НАЈГОЛЕМАТА ВЕТ ...
„Erste Investors’ Breakfast“ Седм ...
ТИПОВИ НА ЛИЧНОСТ ЗА ПОДОБРА РАБО ...
МАКЕДОНСКО-СРПСКИ ДЕЛОВЕН ФОРУМ: ...
ШВЕДСКА ГРУПАЦИЈА КУПИ ФАРМИ СО В ...
КОНФЕРЕНЦИЈА „INSURTECK“ - ДИГИТА ...
ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА ПРЕД НОВИ П ...
АХВ ја прекинува вакцинацијата на ...
АЗЕСКИ НОВ ПОЧЕСЕН ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ ...
СЛОБОДНАТА ТРГОВИЈА СО АФРИКАНСКА ...
РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРИСТАП ДО ФИНАНСИ ...
КОНКРЕТЕН ПРИМЕР КАКО ДО ПОГОЛЕМ ...
ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ - Д ...
СВЕТСКИ ДЕН НА ТУРИЗМОТ ...
МАКЕДОНСКИ КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИ ...
МЕДИЈАЦИЈАТА И АРБИТРАЖАТА - АЛАТ ...
„CROWDFUNDING“ - ПЛАТФОРМАТА ЗА П ...
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ...
Да ги разбереме луѓето со кои раб ...

Услуги на Комората