Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост и Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи на застапување во царинска постапкаСпоред Известувањата на Министерството за финансии, се отпочнува со процес на измени и дополнувања на наведените закони заради усогласување на прекршочните одреди со новиот Закон за прекршоци.

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје