Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КУЛМИНАЦИЈА НА КОМОРСКИТЕ АКТИВНОСТИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ МОЖНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА Серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Австрија, Бугарија, Грција, Србија, Италија, Германија, Турција, Романија, Унгарија
Нови прописи ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Семинар, 12.12.2019
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА
Семинар, 12.12.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 16.12.2019
ОСНОВИ НА GOOGLE ADS
Семинар, 16.12.2019
МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА
Семинар, 17.12.2019
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 18.12.2019
ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -
Успешни приказни Интервју со Борис Тримчев: Да се искористат добрите практики од швајцарскиот модел и да се прилагодат на македонските услови

Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Семинар, 12.12.2019
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА
Семинар, 12.12.2019
УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 16.12.2019
ОСНОВИ НА GOOGLE ADS
Семинар, 16.12.2019
МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА
Семинар, 17.12.2019
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 18.12.2019
ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - Архивско- канцелариско работење / Деловно- финансиско работење -

ЗГОЛЕМЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ В ...
ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА ...
БАРАЊАТА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЈАВНО- ...
ПЛАТФОРМАТА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈ ...
ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРН ...
ПРЕКУ ПАРТНЕРСКИ ДИЈАЛОГ КРЕИРАЊЕ ...
„ЕДЕН РЕГИОН - ЕДНА ЕКОНОМИЈА“ - ...
УНИДО ДАВА ПОДРШКА НА ИНДУСТРИЈАТ ...
ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА АРБИТРАЖИТЕ ВО РЕ ...
НЕОПХОДНА Е ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА НА ...
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ АЗЕСКИ, ПАНЕЛИСТ НА ...
БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ ПОМ ...
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА БИЗНИС ...
МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА И НЕДОСТИГОТ ...
БИЗНИС СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И ЧЕШ ...
ЗАКОНСКИ ПРЕЧКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ...
ГРАДЕЖНИТЕ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ НА П ...
Собранието ги усвои измените на З ...
АМБАСАДОРКАТА ГАЛОВЕЈ ВО ПОСЕТА Н ...
НБ ја задржа проекцијата за расто ...
НА ПАТОТ КОН УСПЕХОТ - ИДЕНТИФИКУ ...
ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПОВОЛНО ...
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГР ...
Годишна конференција на ЕЕН – Мре ...
РЕЦЕСИЈАТА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ИНДУ ...
Благодарница за Стопанската комор ...
ЕМОЦИИ ВО ПРОДАЖБАТА ...
ПРИФАТЕН АПЕЛОТ НА СТОПАНСКАТА КО ...
И БИЗНИСОТ ВО КИЧЕВО ИМА ПРОБЛЕМ ...
„Баумер“ ја отвори новата фабрика ...
МИГРАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЈ ...
МАКЕДОНСКИ НАЦРТ-СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ ...
СО КВАЛИТЕТНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА – ...
ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКАТА СТА ...
ПРОМОВИРАНА КАМПАЊА ЗА СТРУЧНОТО ...
КАДАРОТ ПРОБЛЕМ И ЗА ФИРМИТЕ ОД Р ...
ДРАКОНСКИ КАЗНИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИ ...
ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДЕ ...
СТОПАНСКА КОМОРА НА ИДНИНАТА ...
ЗЕМЈИ СО НАЈГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ Р ...

Услуги на Комората