Marrëveshje

Marrëveshje të caktuara

MARREVESHJE PER TREGTI TE LIRE

Marreveshje per tregti te lire me Republiken e Turqise,”Gz.zyrtare e RM” nr.83/99,(aplikimi nga 1.11.2000).

Marreveshje per stabilizim dhe asociim ne mes Republikes se Maqedonise dhe Bashkimit Evropian Gz.zyrtare e RM”nr.29/2001 dhe 122/2007

Marreveshje per tregti te lire me Ukrainen,”Gz.zyrtare e RM”nr.53/2001,(aplikimi nga 15.7.2003)

CEFTA (Shqiperia,  BH, Mali i Zi, Kroacia, Maqedonia, Molldova, Serbia, UNMIK/Kosovo)  ”Gz.zyrtare e RM” nr.69/2007Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Stevo Serafimov
tel: (02) 3244000
fax:(02) 3244088
e-mail: ic@ic.mchamber.org.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara