24.03.2017 (Семинар)
Советување на тема:ПОИМ И СОДРЖИНА НА ТУЖБА, ДЕФИНИЦИЈА И УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ТУЖБА ЗА УТВРДУВАЊЕ КАКО ПОСЕБЕН ВИД НА ТУЖБА ОД ЧЛЕН 177 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНА ПОСТАПКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ТУЖБА ВО РАБОТНИ СПОРОВИ

24.03.2017 (Бизнис средби)
ДЕЛОВНИ СРЕДБИ НА КОМПАНИИ ОД РЕГИОНАЛНАТА КОМОРА СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО И РЕГИОНАЛНАТА КОМОРА СО СЕДИШТЕ ВО ВЕЛЕС

27.03.2017 (Форум)
Бизнис-форум на тема: „Македонија – Мексико – Бизнис-можности и зајакнување на билатералната соработка“-27.03.2017, Стопанска комора на Македонија

28.03.2017 (Семинар)
ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВНА ПРИРОДА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ И ВИДОВИТЕ ДОКАЗИ

28.03.2017 (Презентација)
Инфо сесија на Фондот за иновации и технолошки развој и Македонска банка за поддршка на развојот

29.03.2017 (Семинар)
Бесплатни обуки во организација на Центарот за едукација и развој на човечки ресурси

29.03.2017 (Настан)
ПРАВА И ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА И ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА

30.03.2017 (Семинар)
Дводневен семинар на тема:РИЗИЦИ ВО ИТ-РАБОТЕЊЕТО

31.03.2017 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ „READY2GO" ВО САД, КАНАДА, ЧИЛЕ, КАМЕРУН И ИНДИЈА

02.04.2017 (Конференција)
"ГОДИШЕН ИНВЕСТИЦИСКИ СОБИР"- Тема: Меѓународните инвестиции и конкуренцијата,2-4.4.2017- ДУБАИ, УАЕ

05.04.2017 (Настан)
ИНФО-СЕСИЈА НА ТЕМА: ПРАВА И ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И УРБАНИЗМОТ

06.04.2017 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „INDUSTRYMATCHMAKING – IMM 2017“ 6 април 2017 година, Софија, Република Бугарија

06.04.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар:ДИГИТАЛНА ТРАНФОРМАЦИЈА - СЕГАШНОСТ И ИДНИНА

10.04.2017 (Тренинг обука)
Дводневна обука на тема: УПРАВУВАЊЕ СО МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

11.04.2017 (Форум)
ФОРУМ СО РАБОТОДАВАЧИ и АВРМ - Битола

11.04.2017 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА

12.04.2017 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Building Europe 2017“ - (градежен и енергетски сектор)

20.04.2017 (Саем)
22. Саем за екологија и 43. Саем за прехрана- 20 – 23 април 2017 Будва, Р. Црна Гора

20.04.2017 (Тренинг обука)
„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“

24.04.2017 (Бизнис средби)
„Global Business & Markets“ 24-28 април 2017 година во Хановер, Германија

28.04.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар: ИТ-РЕВИЗИЈА

09.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ИКТ пролет во Европа 2017" 9-10 мај 2017 година во Луксембург

15.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ AgroB2B@NSFair " на 15 мај 2017, во Нови Сад, Србија

17.05.2017 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

Календар на активности на Центарот за Едукација

Центар за едукација - идни активности

Идни семинари и обуки во организација на Центарот за едукација при Стопанската комора на Македонија 

17.11.2015 (Тренинг обука)
Еднодневна работилница на тема:„ОДНОС КОМПАНИЈА-МЕДИУМИ“ Како производот да стане вест?

18.11.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:„Ефективни судски постапки за наплата на долговите директно и лично од управителите на инсолвентните трговски друштва", Скопје, Р.Македонија

19.11.2015 (Семинар)
Практична обука на тема:„ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ“

23.11.2015 (Семинар)
Еднодневен семинар:Најновите измени на Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15 и 172/15) , Скопје, Р. Македонија

24.11.2015 (Семинар)
„ВЕШТИНИ НА ПРОДАВАЊЕ – ПРЕГОВАРАЊЕ – ПАРТНЕРСТВО“

22.04.2016 (Семинар)
БЕСПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:„Постапување на институциите од јавниот сектор согласно новиот Закон за заштита на укажувачи“

22.04.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

25.04.2016 (Семинар)
Еднодневна обука на тема: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ НОРМИ, КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАШТЕДИ ВО ПРОИЗВОДСТВЕНИОТ ПРОЦЕС ПРЕКУ УПРАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ”

25.04.2016 (Семинар)
Советување на тема:„УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ЗА ПРОЦЕНКА И ЕЛИМИНИРАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО КОМПАНИЈАТА ПРЕКУ ОСНОВНИОТ СТАНДАРД ЗА МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК ISO/IEC 31010:2009“

27.04.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар: „Договори за превоз и шпедиција, правна природа,права и обврски низ призмата на судските постапки и видовите докази“

27.04.2016 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема:ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ И ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

 12.05.2016 (Семинар)
Еднодневна обука: Управување со магацинско работење, поставување норми за работа во магацин и контрола на работењето

08.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Правни институти од работните односи кои честопати погрешно се применуваат и се прекршуваат од страна на работодавачите и дисциплинска постапка во смисла на нејзино уредување, водење и изрекување дисциплински мерки“

11.07.2016 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема: „Правилник за благајничко работење и даночна регулатива“

12.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„Новиот Закон за извршување кој треба да започне со примена на 20 август 2016 година“

14.07.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Функцијата човечки ресурси како стратешки партнер на организацијата“

17.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОБЛИГАЦИОНИ ДОГОВОРИ НАЈЧЕСТО ПРАКТИКУВАНИ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ23.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

24.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар:СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

25.01.2017 (Семинар)
SPIN - ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕГОВАРАЧКИ СПОСОБНОСТИ


27.01.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: „Годишна сметка и финансиски извештаи“

30.01.2017 (Семинар)
Еднодневна обука на тема: „Градење доверба и управување со стрес“

01.02.2017 (Семинар)
Eднодневен семинар: ,,УСПЕШНО ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОНУДИ, КОРИСТЕЊЕ НА ЕСЈН-СИТЕ АЛАТКИ И МОДУЛИ (ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ, ДИГИТАЛНО ПОТПИШУАВАЊЕ, Е-АУКЦИИ/КОНЕЧНА ЦЕНА), ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ, МОДУЛ ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ“Контакт:

Елизабета Андриевска - Ефтимова
тел: 02 3244 074
е-адреса: beti@mchamber.mk

Анита Митревска
тел: 02 3244 057
е-адреса: anita.mitrevska@mchamber.mk

 Ивона Каранфиловска

тел: 02 3244 084
е-адреса: ivona@mchamber.mk

 

 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права