19.04.2018 (Конференција)
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ БИЗНИС ПАРТНЕРИТЕ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА АРБИТРАЖНОТО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ - АРБИТРАЖАТА ДЕНЕС: ИНИЦИЈАТИВИ И МОЖНОСТИ-

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

20.04.2018 (Конференција)
Конференција на тема: „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“ - Можности и предизвици-

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Бизнис-настани

14.12.2017 - 15.12.2017


Конференција Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат,  Македонија

XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА


        Сојузот на сметководители на Република Македонија во соработка со Стопанската комора на Македонија Ве поканува да земете учество на XVIII Меѓународен симпозиум на тема: „Улогата на сметководството и ревизијата во унапредување на националната економија“, што ќе се одржи на 14 и 15 декември 2017 година. Симпозиумот ќе се реализира согласно програмата која е подготвена и приспособена на Годишната програма на ИСОС и обезбедува сразмерна структура на часови за континиурано професионално усовршување на сметководителите и овластените сметководители.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА:

Прв ден 14.12.2017 година (четврток)

 МОДУЛ 1 - ВЛИЈАНИЕТО НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И РАЗВОЈ НА ЕДНА ДРЖАВА ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

 Време

Тема 

9:00-12:00
4 часа МСФИ

 Отварање на симпозиумот;
- „Улогата на сметководството за економскиот раст и развој и влијанието на ризиците на алокација на ресурсите во глобалната економија и интернационализација“, проф. д-р Зоран Миновски, Економски факултет - Универзитет „Свети Кирил и Методиј“-Скопје;
- „Професионалните сметководители пред крстопат-стекнување нови вештини за променето работно опкружување“,проф. д-р Јадранка Мршиќ и проф. д-р  Нинко Костовски, Универзитет Американ колеџ - Скопје;
- „Деловен Кодекс“, проф. д-р Гордана Никчевска, Бизнис Академија Смилевски - БАС - Скопје.
- „Сметководството и неговата улога во економскиот развој“, проф. д-р Сеадин Џафери, Економски факултет при Државниот универзитет во Тетово;

 ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА-ИДНИНАТА НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА И РЕВИЗОРСКАТА ПРОФЕСИЈА И ОЧЕКУВАНИТЕ ЕФЕКТИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА ВО РЕГИОНОТ

13:00-16:00
4 часа, Актуелни теми

Модератор: проф. д-р Атанаско Атанасовски, Економски факултет - Универзитет „Свети Кирил и Методиј“- Скопје;
- Проф. д-р Драган Микеревиќ, Сојуз на сметководители и ревизори  на Република Српска;
- Д-р Рада Стојановиќ, уредник на весникот Сметководство и организатор на КПУ Сојуз на сметководители и ревизори на Србија;
- Г-ѓа Првослава Клепо, помошник менаџер за образование и едукација Институт на сертифицирани сметководители на Црна Гора;
- М-р Ленче Папазова, претседател на Институт на сметководители и овластени сметководители во Република Македонија.

Втор ден 15.12.2017 година (петок)

 МОДУЛ 2 - ФИНАНАСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ - ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕЛОВНИ ОДЛУКИ

 Време

Тема 

9:00-12:00
4 часа МСФИ

- „Хармонизација на финасиското известување на подрачјето на Западен Балкан“, проф.д-р Драган Микревиќ, Сојуз на сметководители и ревизори на Република Српска;
- „Билансирање и финасиски аспект на гудвил низ призмата на деловни комбинации“, д-р Рада Стојановиќ, Сојуз на сметководители и ревизори на Србија;
- „Финансиски извештаи и припреми во согласност со со МСФИ за МЕСЕ како основ на деловно одлучување“ , Проф. д-р Душко Шњегота, Економски факуптет при Универзитетот во Бања Лука;
- „Интегрирани макроекономски сметки - случај на Република Македонија“, Наташа Затаракоска, магистрант на Економски факултет - Универзитет „Свети Кирил и Методиј“- Скопје;
- „Одговорност на сметководителите во функција на превенција на кривични дела при перење на пари“, д-р Горанка Кнежевиќ, Бизнис Академија, Универзитет Сингидунум Белград и д-р Владан Павловиќ, Економски факултет Приштина;
- „Форензичко сметководство како патоказ до квалитетно финасиско известување“ , проф.д-р Љиљана Димитровиќ Шапоња, Универзитет во Нови Сад - Економски факултет  - Суботица, Саша Граворац – интерен ревизор од Суботица и д-р Горан Шијан Универзитет во Нови Сад - Економски факултет  - Суботица.

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА – АНАЛИЗА И ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РАНИТЕ СИГНАЛИ КАКО ФАКТОРИ ЗА ПОМАЛКУ РИЗИЧНО ДОНЕСУВАЊЕ НА БИЗНИС ОДЛУКИ

13:00-16:00
4 часа, Актуелни теми

- Г-дин Игор Павиќевиќ, генерален секретар ISRCG - Институт на сертифицирани сметководители на Црна Гора;
- Г-дин Ивица Милчиќ, раководител на стручната служба на Хрватската заедница на сметководители и финасиски работници од Загреб;

 -Проф.д-р Данимир Гулин, претседател на Хрватската заедница на сметководители и финасиски работници од Загреб;
- М-р Анета Трајковска, директор на Дирекција во Стопанска комора на Македонија;
- М-р Ленче Папазовска, претседател на Институт на сметководители и овластени сметководители во Република Макеоднија;
- Орце Наумовски, директор на сектор за сметководство во Стопанска Банка АД Скопје;
- Лидија Нануш, директор на Делоитте ДОО Скопје..

Излагачите се истакнати домашни и странски експерти со долгогодишно професионално искуство од соодветните области.
         
Надомест за двата дена на Симпозиумот изнесува  4.720 денари (4.000 + 18% ДДВ)
 
* Во рамките на Симпозиумот се организира другарска вечер, на 14.12.2017 година,   со почеток во 20:00 часот, во Бистро бар Барбакан - Скопје. Цената по лице изнесува 1.100 денари со вклучена храна и пијалаци.

Поради ограничен број на места, ве молиме вашето учество на Симпозиумот да го пријавите најдоцна до 11 декември 2017 година.

За сите учесници на Симпозиумот ќе биде обезбедено:
-  работен материјал;
-  потврда на учесниците за реализиран фонд на часови за КПУ.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права