11.12.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ДАЛИ НОВИОТ ДАНОК ЌЕ ГО НАМАЛИ АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО?!
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура е новиот Закон за данок на моторни возила, со кој согласно практиките од земјите - членки на Европската унија оданочувањето на моторните возила покрај врз ...
04.12.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ВАЖНИ ИЗМЕНИ КАЈ ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура се наоѓа Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход со кој се предвидува во следните три години да се стави во м...
27.11.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРАГОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И НОВИ ГЛОБИ ВО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ДДВ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура се измените и дополнувањата на Законот за ДДВ со кои се предвидуваат неколку клучни новини. Прво, се предвидува можност даночните обврзници регистрирани за...
20.11.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
СИГНАЛИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДржавата е овластена да воведува, утврдува и наплатува даноци, како израз и атрибут на сопствениот државен суверенитет и при тоа за платените даноци таа не нуди конкретно добро, о...
14.11.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ПРОГРЕСИЈАТА И ОПОРТУНИТЕТНИОТ ТРОШОК
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаКога се носат одлуки од економска природа проценетите трошоци и придобивки од одредена акција се клучни за одлуката која ќе се донесе. Секогаш, наместо едноставна пресметка на тро...
06.11.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ПОВТОРНO ОДЛОЖЕНА ПРИМЕНАTA НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаКон крајот на мај оваа година Собранието донесе нов Закон за акцизите („Службен весник на РСМ“, бр. 108/19) и истиот требаше да започне да се применува од 15 јули 2019 година. Во ...
30.10.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
МИТОТ „DOING BUSINESS“
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаОваа година во Извештајот „Doing Business 2020“, согласно условите за водење бизнис рангирани сме на 17-тото место во светот, што е прилично високо рангирање ако се земе предвид д...
23.10.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА АМОРТИЗАЦИЈАТА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаПокрај останатите даночни одредби за кои постојат реакции на компании - членки на Стопанската комора на Македонија, во насока на тоа дека истите создаваат проблеми во нивното рабо...
16.10.2019, ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
РЕВИДИРАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаЕдно од клучните барања на компаниите-членки на Стопанската комора на Македонија е барањето за ревидирање на царинската политика, од аспект на ревидирање на нивото на царинска заш...