12.12.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - Типови на транспорт и документи, царински регулативи, улоги во инернационалната логистика, стратегии и пресметки, паритети, складишнина и дистрибуција -

12.12.2017 (Форум)
„ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ“-12.12.2017 КАВАДАРЦИ

13.12.2017 (Форум)
“ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ”- 13.12.2017 СКОПЈЕ

14.12.2017 (Конференција)
XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

14.12.2017 (Семинар)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ЗА НАПРЕДЕН EXCEL – POWER QUERY

18.12.2017 (Семинар)
ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК И ПРИНЦИПИ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА КАЈ РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА АЗБЕСТ

19.12.2017 (Семинар)
НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ

20.12.2017 (Семинар)
РАЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИТЕ НА АВТОНОМНАТА ТРГОВСКА ПРАКСА СО ОСВРТ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО СИТЕ ФАЗИ ОД НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ

21.12.2017 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

25.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Бизнис-настани

30.11.2017 - 30.11.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ДОГОВОРОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И НАЈБИТНИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРАКТИЧНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО ГРАДБАТА - ПРЕДМЕТ НА ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ


Еднодневна обука на тема:

ДОГОВОРОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И НАЈБИТНИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРАКТИЧНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО ГРАДБАТА-ПРЕДМЕТ НА ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ

30.11.2017 година (четврток)
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

        Стопанската комора на Македонија на 30 ноември 2017 година, Ве поканува на еднодневна обука на тема: „ДОГОВОРОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И НАЈБИТНИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРАКТИЧНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ СВРЗАНИ СО ГРАДБАТА - ПРЕДМЕТ  НА ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ“.

ПРОГРАМА:

- Учесници во градбата;
- Одобрение за градење;
- Градби за кои не е потребно одобрение за градење;
- Градилиште;
- Одобрение за употреба;
- Отстранување на објект;
- Инспекциски надзор во градбите;
- Предбележување на градба и располагање со идна градба;
- Законот за постапување со бесправно изградени објекти;
- Дополнителни и неопходни работи за градбата;
- Влијанијата врз цената на градбата;
- Носители, вид и обем на одговорност за недостатоци во градбата;
- Приговори и рокови;
- Раскин на договорот и надомест на штета.


ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

Обуката e наменета за правници, менаџери, раководители и останати одговорни лица во правните и другите сектори на правните лица кои се занимаат со градежништво, заради запознавање со основните и најбитните прашања поврзани со градбата, со посебен акцент на договорот за градење, неговото законско регулирање и практичните прашања, како и судските спорови во оваа област, кои се однесуваат на овој договор и на сите клучни аспекти повразани со градењето.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАБОТА

Оваа обука се базира на отворена дискусија во рамките на темата, каде активно    учество ќе земат и учесниците и предавачите.
Во рамките на обуката ќе биде опфатен и теоретски дел од оваа област, каде ќе
бидат презентирани ефективни методи и алатки за разрешување на дилемите и недореченостите.
Покрај наведеното, на обуката ќе се даде одговор на прашањата поставени од учесниците.

ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА:

• запознавање со законските одредби  договорот за градење и најбитните прашања за градбата од законски аспект и проблемите во пракса, како актуелна тема кога е во прашање нормалното функционирање на правните лица од областа на градежништвото  и во таа смисла преземање на законските можности за остварувањето на правата на правните лица како пред надлежните управни органи така и пред  судовите во Р. Македонија;
• зголемена ефикасност во решавањето на сите правни прашања и дилеми поврзани со градбите;
• економичност во функционирањето на правните лица кои се занимаваат со градежништво;
• зголемен квалитет на знаење за законските можности во остарувањето на правата поврзани со договорот за градење, учесниците во градбата, одобрението за градење, одобрението за употреба, бесправно изградени објекти и инспекцискиот надзор;
• создавање на подготвеност за справување со ризиците поврзани со градбата.

ПРЕДАВАЧИ:

- Маринела Јакасановска, судија во Основен суд Скопје II – Скопје, предавач во примарна и континуирана обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје;

- м-р Биљана Ристеска Тутуновска, адвокат, магистер на тема од областа на договорното право, со особена експертиза во делот на деловното и стопанското право, работните односи, имотно-правните и трговските спорови пред сите надлежни органи во Р. Македонија. М-р Ристеска Тутуновска има посетувано обуки од различен карактер во делот на правните прашања поврзани со нејзината работа. Искуството во решавањето на правните проблеми на клиентите, како физички, така и правни лица, пред сите органи со јавни овластувања, државни органи и судовите на целата територија на Р. Македонија ја прават квалитетен и добар познавач на правото и изнаоѓањето правни решенија кои се клучни за успешното работење на компаниите. Еден период таа беше колумнист во списанието „HR“ - за човекови ресури, каде што главни теми на текстовите беа токму работните односи и едукација на сите сектори во правните субјекти за законските норми во овој дел.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 27 ноември 2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права