Семинар 30.01.2020 - 31.01.2020 ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

Стопанска комора на Македонија

Дводневна обука на тема:

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

30-31.01.2020 година
10:00- 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3 кат

  
Стопанската комора на Македонија, на 30-31.01.2019 година, организира дводневна обука на тема: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ.

Целта на обуката:

Целта на оваа обука е учесниците да се запознаат со можностите и начините за обезбедувањето на финансиска средства од грантови преку:

- Подигање на теоретските и практичните знаења и вештини на персоналот на Вашата организација од областа планирање и пишување на предлог проекти, како и пополнување на деловите на апликација за предлог проект со фокус кон фондовите на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни во Р.С. Македонија и Западниот Балкан.

За кого е наменета обуката?
Обуката е наменета за оние поединци и организации кои сакаат да имаат развиена апликација за предлог проект и самите да научат како да ја направат. Тоа вклучува менаџери, раководители, тим лидери и вработени, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат своето знаење по дадената проблематика.

ПРОГРАМА

За време на обуката за Подготовка на проекти за грантови од ЕУ и други донатори, учесниците ќе ги зголемат своите знаења, вештини и практики во следниве области:
1. Запознавање за можностите за поддршка во рамките на ИПА II и други ЕУ инструменти за финансиска поддршка, и на други донаторски агенции;
2. Запознавање со дата бази со линкови до конкурсите за грант поддршка за претпријатија;
3. Дефинирање на тема за сопствен предлог проект;
4. Претставување на методите за анализа на потреби и проблеми во областа во која сака да се развие предлог проект;
5. Претставување на начините на пополнување на основната структура или „скелет“ на предлог проектот (т.н. Матрица на логичка рамка (Logical Framework Matrix);
6. Добиени информации за составот и начините на пополнување на концепт документ;
7. Претставување на пополнета проектна апликација и нејзините прилози;
8. Критериуми за оценка на проектен концепт и целосната апликацијата;
9. Основни познавања и концепти за подготовка на буџет;
10. Административно финансиски правила и процедури за аплицирање и спроведување на проекти од ЕУ и други донаторски програми;

Предавач:

Зоран Стојковски е извршен раководител на  Проефект Иново (www.proefekt.mk), консултантска компанија која нуди решенија за регионални и меѓународни партнери и клиенти за развој на организациска ефикасност и финансиска одржливост.  Тој има над 20 години искуство како обучувач за темата на проектно планирање и менаџмент, со издадени неколку прирачници на оваа тема. Зоран им помогна на многу регионални и меѓународни непрофитни организации, јавни институции и бизниси во обезбедувањето средства, како и во сите фази на имплементација на нивните програми во Македонија и Југоисточна Европа. Тој обезбедува обуки и стручна поддршка за обезбедување грантови и други форми на финансирање од донаторски агенции, како и професионално спроведување на проекти и има добиени проекти во износ на над 20 милони евра во грантови за клиентите и за организациите кои ги раководел. Работел на менаџмент позиции во програмата на УСАИД за граѓанско општетсво (1998-2004), и бил извршен  директор на локална организација за доделување на грант подрдшка (2004-2014) со програми финансирани од ЕУ, СДЦ и УСАИД. Поседува магистерски сертификат од областа на развојните студии на Лондон Метрополитен Универзитетот од Лондон.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Поради ограничениот на број на места,  Ве молиме Вашата пријава да ја доставите најдоцна до 20.01.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Семинар, 15.10.2020
ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Работилница, 19.10.2020
БОЛЕДУВАЊЕ, БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И МАЈЧИНСТВО И ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ИСПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИ,ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ТОВАР НА РАБОТОДАВАЧОТ
Семинар, 21.10.2020
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 28.10.2020
УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Семинар, 30.10.2020
ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ВО КОМПАНИИТЕ
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“