24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

01.02.2018 (Инфо сесија)
ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ, УНАПРЕДУВАЊЕ И КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Бизнис-настани

30.03.2017 - 31.03.2017


Семинар  Македонија

Дводневен семинар на тема:РИЗИЦИ ВО ИТ-РАБОТЕЊЕТО


Дводневен семинар на тема:

РИЗИЦИ ВО ИТ-РАБОТЕЊЕТО

30-31.3.2017 година
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Лошото препознавање, евидентирање и следење на ИТ-ризикот, како и користењето на небезбедни решенија може да доведе до одлив на доверливи информации, нарушување на работењето, пад на продажбата, губење на важни клиенти или едноставно – престанок на работењето на компанијата.
 
Денес голем број компании ги екстернализираат своите услуги со цел да ги оптимизираат своето работење и ресурсите кои ги ангажираат. Дали во Вашата компанија овој процес е добро уреден? На кој начин најдобро ги дефинирате гаранцијата на нивото на квалитет на услугите (SLA), чувањето на доверливи информации (NDA), пенали и други критични ставки?

Доколку Вашата компанија пристапила во интерен развој на софтвер, дали ги почитувате безбедносните процедури, дали користите крипто-алгоритми и само проверен софтвер за развој?

Овој семинар Ви овозможува:
-упатства за успешно дефинирање и следење на ИТ-ризици;
-насоки за правилно и безбедно пристапување во интерно развивање на софтвери;
-совети за адекватна заштита и безбедност на информационите системи;
-интерактивност и одговори на Вашите прашања, директно од предавачите;
-запознавање со колеги од струката, дискусии, примери од праксата и размена на искуства.

Семинарот е наменет за: раководители и вработени во ИТ-служби, лица одговорни за заштита на работните информации, ИТ-ревизори, програмери и личности задолжени за интерен развој на софтвер, мрежни инженери, службите за финансии, обезбедување, правна служба, извршителите на банкарски и други работи, осигурителните друштва, лицата одговорни за управување со бази на податоци, управување со ИТ-ризици, спроведување контрола на ИТ-стандардите, заштита на системите за плаќања и платежни картички, добавувачите во врска со информациониот систем, како и сите кои имаат потреба од заштитен пристап, како и заштита на самите информации поради висок степен на одговорност и ризик во стопанските друштва.

ПРОГРАМА:

I ден
-Дефинирање и следење на ИТ ризикот;
-Управување со ИТ ризик преку најдобри меѓународни практики - ИТ стандарди и препораки;
-Анализа на најчести ИТ ризици и решенија за спречување на ИТ ризици;
-Централизирано управување со ИТ ресурсите и безбедноста на информации;
-ИТ стандарди (ITIL, ISO, PCI DSS);
-ИТ документација - политики и процедури;
-Контрола на договорот и безбедно работење преку екстернализација на ИТ услуги;
-ИТ ревизија на надворешни партнери преку примери од пракса;
-COBIT и модел на зрелост во процесот;
-Интерен и екстерен развој на софтвер;
-Напредни методи за безбедност и енкрипција;
-Расположливоста на критични услуги;
-Интегритет на податоците во големи системи;
-Улоги на ИТ проектите - CISO и ИТ ревизија;
-Контрола на важни делови од информациониот систем;
-Практични примери од ИТ ревизија;

II ден
-Воспоставување на интерна контрола за безбедно работење;
-Класификација и означување на информација;
-Стратегијата за безбедност;
-Класификација на ИТ ризици;
-Право на пристап и применета на контрола;
-Безбедност, интегритет и достапност на системот;
-Актуелни ИТ закани;
-Безбедност на ИТ инфраструктура;
-Безбедност во работењето со практични примери од пракса;
-Улогата на вработени и нивниот придонес во ИТ безбедност;
-Едукација;
-Пенетрационо тестирање (етички хакинг).

Предавачи:

•Доц. д-р Игор Франц, раководител на Одделението за високотехнолошки криминал на Меѓународниот институт во Белград. Основач на Агенцијата за безбедност на податоци – SECIT security consulting, каде е извршен директор. Се занимава со информациона безбедност и дигитална форензика повеќе од 12 години и во истата област има докторирано. Со 10-годишно искуство како предавач, автор е на повеќе книги и трудови објавени во меѓународни и домашни списанија; 

•Лука Милинковиќ, ИТ-ревизор во Комерцијална банка АД – Србија, каде имплементира безбедносна контрола и процени на ризикот на ИТ-системите на банките. Со информациона безбедност и едукација се занимава повеќе од 10 години, а за време на тој период има работено и на Електротехничкиот факултет во Белград, каде моментално е на докторски студии. Има работено на развој и имплементирање на безбедносни методи, мрежни технологии и алгоритми за енкрипција. Автор е на многубројни трудови и учествувал на домашни и меѓународни научни конференции, а  член е на ИТ-списанието „PC Press“. Тој исто така е сертифициран внатрешен ревизор за ISO/IEC 27001 и ISО 31000 управување со ризик.
 
За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
-работен материјал;
-ручeк и освежување;
-сертификат за присуство на семинарот.

Работен јазик на обуката: српски.

Рок за пријавување: 23.3.2016 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Стево Серафимов
Тел: (02) 3244000 Факс:(02) 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: ic@ic.mchamber.org.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права