05.09.2017 (Семинар)
РАСКИНУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НИШТОВНОСТ, ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ КОИ ГИ СЛЕДАТ ОВИЕ ИНСТИТУТИ

06.09.2017 (Семинар)
ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИ - ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

12.09.2017 (Семинар)
Дводневен семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

14.09.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

18.09.2017 (Тренинг обука)
Дводневен тренинг: РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСТВО

19.09.2017 (Саем)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „FOOD ISTANBUL 2017“

20.09.2017 (Саем)
САЕМИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ЕНЕРГЕТИКА И ВОДИ- 20-24.09 БУДВА, ЦРНА ГОРА

20.09.2017 (Семинар)
Советување на тема:ПРАВНИ НОРМИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА КОИ НАЈЧЕСТО СЕ УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

22.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ-EEН „ ARCH 2017“ (ГРАДЕЖEН СЕКТОР) на 22 септември 2017 година, во Прага, Република Чешка

26.09.2017 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА

27.09.2017 (Бизнис средби)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING 2017 “

28.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ – 28-29 септември 2017 Тирана, Албанија

28.09.2017 (Семинар)
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

28.09.2017 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

29.09.2017 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

02.10.2017 (Тренинг обука)
Тренинг-програма со WIFI:МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ-МЕНАЏМЕНТ ЗА ПРОМОЦИЈА И НАСТАП НА АВСТРИСКИОТ ПАЗАР

03.10.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ

04.10.2017 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ СО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Бизнис-настани

12.09.2017 - 13.09.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Дводневен семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ


Дводневен семинар на тема:

УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ - ЧЕКОРИ КОИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ТРГОВСКА ОСНОВА

12-13 септември 2017 година (вторник-среда)
10:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат
 

          Стопанската комора на Македонија на 12-13 септември 2017 година организира еднодневен семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ - ЧЕКОРИ КОИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ТРГОВСКА ОСНОВА“.

ЦЕЛ НА СЕМИНАРОТ:

Целта на семинарот е запознавање на сопстевниците и менаџерите на организацијата со потребните чекори за воспоставување одржлив систем за работа во организацијата спрема трговските правила - „ ДЕЛИМЕ КОЛКУ ШТО СМЕ ЗАРАБОТИЛЕ“, примена на принципот на ефикасност на сработеното, мерење на учинокот во работењето, одредување на показатели на обемот и квалитетот на работењето, како и зголемување на задоволството на вработените.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ СЕМИНАРОТ?

Семинарот е наменет за менаџерите, претставниците на раководството кои се вклучени во стратешкото планирање на развојот на организацијата, на менаџментот кој развива општи и посебни цели, вработени кои се задолжени за реализација и известување на текот и реализиција на целите, вработелни лица кои ја следат работата на вработените, вработени во човечки ресурси кои вршат анализа на учинокот на вработените и според тоа даваат предлози за наградување/санкции/прераспределба на вработените.

ПРОГРАМА

Прв ден:
• Воспоставување политика на организацијата врз основа на визија, мисија и стратегија на самата организација:
  - Што е мисијата на организацијата?
  - Што е визија на организацијата?
  - Кои се стратешките правци за развој на организацијата?
• Организациона шема во самата организација:
  - Анализа на барањата/очекувањата од работникот на поставеното   работно место;
  - Опис на работното место со конкретни задолженија, правила и   задачи;
  - Дефинирање на очекувањата од страна на менаџментот од секое   работно место.
• Дефинирање на плаќање на вработените – ЗА и ПРОТИВ:
  - Фиксно;
  - Дел фиксно, дел по учинок;
  - 10% по учинок.
• Таксономија/класификација на трошоците;
• Таксономија/класификација на приходите.

Втор ден:
• Дефинирање на цените на производите/услугите:
  - Производствена цена;
  - Продажна цена.
• Управување со учинокот на производството:
  - Дефинирање на целите на производството (КПИ);
  - Ефективност и ефикасност во производството.
• Управување со учинокот на сервисот:
  - Дефинирање на целите на сервисот (КПИ);
  - Ефективност и ефикасност во производството.
• Управување со учинокот на работници кои не произведуваат:
  - Дефинирање на целите на работници кои не произведуваат.
• Следење на задоволството за вработените - анкета и анализа;
• Унапревување на работниот учинок.

Предавач:
- Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и консултант за  менаџерски системи според ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC 27001.
Како извршен директор на компанијата „TQM Konsalting" ДОО во Нови Сад од 2010 година раководи со тим на консултанти во имплементација на менаџерските системи во организациите во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Има 15-годишно искуство како директор на логистика во „Застава промет“ - Сомбор, „ГЕНЕЛ бренд Хаусел“ (застапници за „Електролукс“, „Занусси“, „Индесит“), „СТАВ“ (овластени застапници за „Самсунг“) и др. Воедно, тој е акредитиран експерт од страна на „RABQSA“ и „PECB“ за проектирање на современи системи на безбедност на информации, континуитет во работењето, како и корпоративна безбедност (водечки оценувач за системите за безбедност – ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000), консултант на Проектот „Изработка на анализа на влијанието на работењето и изработка на план за континуитет на работењето во Народната банка на Србија“, на Централната банка на Босна и Херцеговина, Контрола на летање на Р.Србија и Црна Гора, „Службен весник на Р.Србија“ и др.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот. 

Рок за пријавување: 1.9.2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права