Димитар Кондовски
Свечена слика VII, 1980
темпера и злато на панел (54х43,5)