11.12.2017 (Семинар)
ЕФИКАСНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ВО ОДНОС НА ПОПЛАКИ/НЕЗАДОВОЛСТВО ОД КЛИЕНТИ И СООДВЕТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

12.12.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - Типови на транспорт и документи, царински регулативи, улоги во инернационалната логистика, стратегии и пресметки, паритети, складишнина и дистрибуција -

12.12.2017 (Форум)
„ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ“-12.12.2017 КАВАДАРЦИ

13.12.2017 (Форум)
“ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ”- 13.12.2017 СКОПЈЕ

14.12.2017 (Конференција)
XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

14.12.2017 (Семинар)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ЗА НАПРЕДЕН EXCEL – POWER QUERY

18.12.2017 (Семинар)
ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК И ПРИНЦИПИ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА КАЈ РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА АЗБЕСТ

19.12.2017 (Семинар)
НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ

20.12.2017 (Семинар)
РАЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИТЕ НА АВТОНОМНАТА ТРГОВСКА ПРАКСА СО ОСВРТ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО СИТЕ ФАЗИ ОД НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ

21.12.2017 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

25.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

06.12.2017


Актуелно  

ПРЕДЛОГ ЗА ЗАЕДНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА „МИНЕКС ФОРУМ“ ВО СКОПЈЕ


Претседателот на Македонската асоцијација за рударство, Николајчо Николов, одржа состанок со Тим Бисерет, економско аташе во Амбасадата на Велика Британија во Софија, Република Бугарија, задолжен и за земји од регионот, и Артур Полиаков, директор на фирмата „Адвантикс“ од Лондон, кои ја презентираа идејата да се организира МИНЕКС форум во јуни 2018 година во Скопје.

 

Форумот ќе се организира со цел да бидат опфатени неколку области од секторот минерални суровини и тоа, како што беше истакнато, ќе се дискутира за проблемите во дејноста, ќе се разговара за развојот, начинот на инвестирање, заштита на животната средина, но и за образованието и практична едукација на млад кадар.

Првиот форум на МИНЕКС е одржан во 2005 година во Москва, Русија, потоа во 2008 година во Монголија, при што се приклучија и други земји, како што е Казахстан, Туркменистан, балканските земји и други. Во 2015 година во Виена е одржана конференцијата МИНЕКЕС ЕВРОПА, на која се покренати прашања за развој на минералните суровини во Европа, со цел да се најдат независни производители и инвеститори. Во 2017 година оваа конференциај е одржана во Белград, каде, покрај домашните компании од овој сектор, присуствувале учесници и од други земји.

Идејата за организирање на МИНЕКС форум во Скопје е поддржана и од надлежните институции, а од името на Македонската асоцијација на рударството, беше поддржана и од Николајчо Николов, претседател на МАР.

На средбата беше заклучено дополнително да се договорат темите, а самата организација, ќе биде на комерцијална основа, за што дополнително ќе следат активности.

Марија Петроска 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права